Studiebok

I menyen til høyre finner du

 • tips til alle forsøkene i dette kapittelet: 
  9.101 Innledende klasseforsøk I
  9.102 Innledende klasseforsøk II
  9.103 Imploderende brusboks
  9.104 Flygende tepose
  9.105 Kjøleskap på stranda
  9.106 Veddemål
  9.107 Joulsk arbeid
  9.108 Kald gasspatron
  9.109 Oppvasktemperatur
  9.110 Vinkjøler
 • tips til forhåndsoppgaven til laboratorieøving 
  9.204 Størkningskurver. Smeltepunkt
 • graf til laboratorieøving
  9.205 Stefan-Boltzmanns lov
 • fullstendig løsning på utvalgte oppgaver fra studieboka
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.04.2010

© Cappelen Damm AS