Studiebok

I menyen til høyre finner du

  • 4.101 Innledende klasseforsøk: Nettside med filmklipp og tips til framgangsmåte
  • 4.103 Radongass: Stoff om radongass i boliger 
  • 4.104 Modellering av radioaktivitet: Stoff om halveringstid
  • 4.106 Kjerneenergi: Stoff om kjerneenergi
  • 4.201 Halveringstid: Stoff om halveringstid

Du finner dessuten løsning på utvalgte oppgaver fra studieboka.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 07.12.2010

© Cappelen Damm AS