Studiebok

I menyen til høyre finner du

  • 3.104 Fluorescens: Stoff om fluorescens
  • 3.105 Fosforescens: Stoff om fosforescens
  • 3.201 Spektroskopi: Simulering med spektroskopi

Du finner dessuten løsning på utvalgte oppgaver fra studieboka.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.07.2007

© Cappelen Damm AS