Hvordan utvikler fysikken objektiv kunnskap?

I menyen til høyre finner du

  • tips til oppgavene i dette delkapittelet
  • løst oppgave til dette delkapittelet
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.01.2008

© Cappelen Damm AS