Sammenhengen mellom krefter og bevegelse: Newtons 1. og 2. lov

 Til høyre finner du 

  • tips til oppgavene til dette delkapittelet
  • noen simuleringsoppgaver til dette delkapittelet
  • løste oppgaver
  • to løste eksempler
  • eksempelet på side 121 med motsatt fortegnsvalg
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 07.05.2010

© Cappelen Damm AS