Vekselvirkning mellom to legemer: Newtons 3. lov

Til høyre finner du tips til oppgavene til dette delkapittelet og en nettoppgave.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.05.2007

© Cappelen Damm AS