Bølgemodellen for lys

 I menyen til høyre finner du

  • grunnbokhenvisningene i dette delkapittelet
  • tips til oppgavene i dette delkapittelet
  • nettoppgaver til dette delkapittelet
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 27.06.2007

© Cappelen Damm AS