12 Halvlederteknologi

Anbefalinger 

Når du skal arbeide med stoffet i dette kapittelet, anbefaler vi spesielt at du veksler mellom å lese tekstene i grunnboka og å arbeide deg gjennom nettoppgavene. Vi tror at kapittelet om halvlederteknologi er det kapittelet i hele Fysikk 1 der du har størst nytte av nettoppgavene i læringsprosessen din. For et aktuelt tema, for eksempel dioder: Les først raskt gjennom teksten i grunnboka, arbeid deg så gjennom nettoppgavene for dioden les deretter grundig gjennom grunnbokteksten samtidig som du prøver på oppgavene bakerst i kapittelet. 
 
I tillegg til arbeidet med grunnboka og animasjonene tror vi du vil ha stort utbytte av et utvalg av forsøk og øvinger fra studieboka som gir deg praktisk erfaring med temaene fra teoristoffet.
 
Lykke til med arbeidet med å forstå litt av teoriene som ligger til grunn for de mange «dingsene» vi bruker i hverdagen: mobiltelefonen, pc’en, digitalkameraet, solceller og mye annet!
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 04.02.2013

© Cappelen Damm AS