11 Elektrisitet

Anbefalinger

Definisjonene og naturlovene i dette kapittelet vil du få mye bruk for. Lær dem godt. Når du har forstått dem, har du et flott redskap til å løse regneoppgaver og andre problemer knyttet til elektrisitet.

 
Merk deg forskjellen på definisjonene på resistans (R = U/I) og Ohms lov (som bare gjelder for ledere med konstant resistans).
 
Øv på å tegne kretser, det er en treningssak å tegne oversiktlige kretsdiagram.
 
Det viser seg at mange er usikre på hvordan en skal koble voltmeter og amperemeter inn i en krets på riktig måte. Dette er en viktig praktisk kunnskap som du bør sikre deg at du er trygg på.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 29.01.2013

© Cappelen Damm AS