Mer om ...

Varmemaskiner og termofysikkens 2. lov
Her kan du lese om hvordan en ved hjelp av prinsippene for varmemaskiner - maskiner som kan bruke indre energi til å utføre mekanisk arbeid, - og hvordan termofysikkens 2. lov setter grenser for hvor mye arbeid slike maskiner kan gjøre.

Kjøleskap og varmepumper 
Her kan du lese om hvordan en ved hjelp av kjøleskap og varmepumper kan få varme til å gå «feil vei». Du finner også flere lenker til stoff om virkemåten til varmepumper, kjøleskap, m.m.

 

Nettressurser

Energikvalitet. Kort oversikt med sammenlikning av energikvalitet for forskjellig typer energi.

http://www.energifakta.no/documents/Fysikk/Energi/Energikvalitet.htm

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 29.08.2013

© Cappelen Damm AS