Biografier og historie

Nettressurser

James Prescott Joule. Plakat for nedlasting

http://www.norskfysikk.no/nfs/aktuelt/tavla/epsbiografier/JOULE.PDF

Kapitteltest

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 07.02.2011

© Cappelen Damm AS