Nettoppgaver

Oppgaver basert på animasjoner, simuleringer, bildemateriale og tekster fra Internett.

6.401 Illustrasjonsoppgave – Newtons 3. lov
6.402 Simuleringsoppgave – Fysikk og trafikk
6.403 Simuleringsoppgave – Newtons 1. lov
6.404 Simuleringsoppgave – Newtons 2. lov
6.405 Simuleringsoppgave – Reaksjonstid og bremselengde
6.406 Simuleringsoppgave – fallende elefant med og uten luftmotstand

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.03.2012

© Cappelen Damm AS