6.403 Nettoppgave

Simuleringsoppgave – Newtons 1. lov

Her finner du to simuleringsoppgaver om Newtons første lov. Hver oppgave har fire svaralternativer. Du kan få fram tegninger av kreftene ved å trykke på knappene 1, 2 eller 3 (øverste rad for øverste spørsmål, nederste rad for nederste spørsmål) og kjøre simuleringen.
•
Oppgave
Diskuter med en medelev hvilke svaralternativer som er riktige.
 

Nettressurser

Simulering til oppgaven:

http://physics.bu.edu/~duffy/semester1/c5_fbd1.html

Kapitteltest

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.03.2012

© Cappelen Damm AS