5 Bevegelse

Anbefalinger

 

I dette kapittelet møter du en del av fysikken som bruker matematikk som et viktig redskap, nemlig bevegelseslæren. Her vil du få direkte bruk for kunnskapene fra matematikkk 1T og R1. Det kan være lurt å raskt repetere definisjonen på derivasjon før du starter med kapittel 5.
 
Du vil få bruk for en del graftegning og avlesning. Du må selv vurdere når du vil tegne grafene på papir, og når det er best å bruke lommeregner eller et graftegningsprogram på PCen.
 
Under bevegelse med konstant akselerasjon kommer vi fram til de tre bevegelseslikningene: 

v = v0 + at
s= v0t + 1/2at2
2as = v2v02

 
Disse likningene bør du snarest mulig lære deg utenat (i tillegg til definisjonene på fart og akselerasjon). Du får bruk for dem i flere kapitler utover i boka og de brukes ofte i regneoppgaver.
 
Merk at bevegelseslikningene ikke er naturlover. De er ikke noe annet enn matematikkformler som kommer direkte ut fra definisjonene på fart og akselerasjon når akselerasjonen er konstant.
 
Det er lurt å skaffe seg god regnetrening i tre mekanikkapitlene som følger nå (5 Bevegelse, 6 Kraft og bevegelse og 7 Arbeid og energi). Spør derfor gjerne læreren om å anbefale ekstra regneoppgaver i studieboka slik at du får regnet flere oppgaver enn de som står i grunnboka.
 
Husk alltid å tegne arbeidsfigur når du arbeider med mekanikkoppgaver.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 06.09.2007

© Cappelen Damm AS