5.14 Tips

 

a)       Den første delen av turen øker toget farten, og deretter avtar farten til toget stanser. Litt etter ...
 
b)       Akselerasjonen til toget er konstant når grafen er lineær. Det vil si i tidsintervallet [0 , 40 s] og ...
 
c)       Akselerasjonen finner du ved å bestemme stigningstallet for grafen i de tidsintervallene du fant i b.
 
d)       Her er ikke akselerasjonen konstant, og du må bruke at  converted/8dafb096e57efb6183f8f5125b3e3dd5.png  . Tegn altså tangenten i punktet og finn stigningstallet til den. 

Kapitteltest

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.08.2007

© Cappelen Damm AS