5.12 Tips

 

a)       Se side 88 og 89
 
b)       Du kan ta utgangspunkt i eksempelet øverst på side 90, eller i forsøk som klassen har gjort.
 
c)       Hvis du bruker eksempelet øverst på side 90 som utgangspunkt, ser du at det vi beregner er akselerasjonen etter først å ha beregnet farten ved to tidspunkt. De to størrelsene som blir målt (to ganger hver) er ...

Kapitteltest

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.08.2007

© Cappelen Damm AS