5.09 Tips

 a)       Fra definisjonen på fart vet vi at v = . Ved å derivere posisjons­funksjonen i 5.02 får du altså farten som funksjon av tida.

 b)      Bruk samme inndeling på t-aksen som i oppgave 5.02. For å finne ut hvilke enheter det er passende å bruke på v-aksen, kan du regne ut verdiene for v for et passende  antall t-verdier. Grafen du tegner skal også brukes i 5.17.
 
c)       Sett inn t-verdiene i funksjonsuttrykket i a eller les av på grafen i b.

Kapitteltest

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.08.2007

© Cappelen Damm AS