5.06 Tips

Med fart mener vi momentanfart når vi ikke presiserer noe annet. Se figuren øverst i margen på side 83 og den tilhørende teksten

Kapitteltest

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.08.2007

© Cappelen Damm AS