4.02 Tips

 

a)   Nøytrontall er antall nøytroner i kjernen, og protontall er antall protoner i kjernen.
Hva blir da sammenhengen med nukleontallet A? (Nukleon kan du f.eks. slå opp på side 306 i ordforklaringene, dersom du ikke husker hva det betyr).
Atomnummeret Z finner du bla. forklart på side 60. Atomnummer er det samme som ...
 

b)   converted/6646045e1069659617d033cce4875bfe.png  er en nuklide med atomnummer 4, siden den lave indeksen viser protontallet. I det periodiske systemet i fysikktabellen ser du at det er Beryllium. Den høye indeksen 9 betyr at berylliumnukliden har 9 kjernepartikler. Siden det er 4 protoner, må det da være 5 nøytroner. 

Nå klarer du  converted/6646045e1069659617d033cce4875bfe2.png   og  converted/6646045e1069659617d033cce4875bfe3.png   selv.

  converted/6646045e1069659617d033cce4875bfe4.png   er den generelle formen for å oppgi nuklider, der Z er atomnummer/protontall, A er nukleontall og X er symbolet for grunnstoffet.
 
De tre siste i listen er de tre elementærpartiklene i atomet, nemlig ...

Kapitteltest

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 02.08.2007

© Cappelen Damm AS