Biografier og historie

Nettressurser

Ernest Rutherford. Ernest Rutherford var den første som utførte eksperimenter som viste at atomet har en kjerne. I 1908 fikk han nobelprisen i kjemi. På denne adressen finner du Nobel-stiftelsens omtale av Rutherford, (der du også kan lese prisforedraget hans):

http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1908/rutherford-bio.html

Niels Bohr. Niels Bohr fikk nobelprisen i fysikk i 1922 "...for hans undersøkelser av atomenes struktur og strålingen fra dem."

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1922/bohr-bio.html

Kapitteltest

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.08.2007

© Cappelen Damm AS