Nettoppgaver

Oppgaver basert på animasjoner, simuleringer, bildemateriale og tekster fra Internett.

3.401 Bohrs hydrogenatom
3.402 Bohr-atomet
3.403 Emisjons- og absorpsjonsspekter

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.03.2012

© Cappelen Damm AS