2 Lys og bølger

Anbefalinger 

I dette kapittelet er det mange nye begreper. Arbeid med kapittelet til du er trygg på dem alle sammen. Det er lurt å lese grundig i grunnboka, og studere figurene spesielt nøye. Dessuten er mange av animasjonene og simuleringene i grunnbokhenvisningene til RSTnett (se menyen til høyre) fine å bruke for å forstå begreper som er knyttet til bølgebevegelse bedre. 
Som vanlig bør du regne alle eksemplene og alle oppgavene i grunnboka. Bruk oppgavetipsene her når du står fast. Vi anbefaler også at du går gjennom de løste oppgavene til kapittelet. Både tips og løste oppgaver finner du i menyen til høyre.
Flere av nettoppgavene er gode forståelsesoppgaver, særlig oppgavene 2.402, 2.406 og 2.410.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 30.01.2013

© Cappelen Damm AS