Nettoppgaver

Oppgaver basert på animasjoner, simuleringer, bildemateriale og tekster fra Internett.

2.401 Lodd som svinger
2.402 Bølgebevegelse
2.403 Tversbølger og langsbølger
2.404 Bølger på en snor
2.405 Bølgestørrelser
2.406 Bølger som overlagrer
2.407 Interferens med vannbølger
2.408 Interferens og veiforskjell
2.409 Lysbølger gjennom enkeltspalte
2.410 Youngs dobbeltspalteforsøk

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 29.11.2010

© Cappelen Damm AS