Mer om ...

I menyen til høyre finner du to artikler med orienteringsstoff:

  1. Bølgeteorien for lys vant fram – Poissonflekken
    Poissonflekken; motbeviset som slo feil, en liten fortelling fra bølgelærens historie
  2. Litt om målinger av lysfarten
    Lyset går fort, men ikke uendelig fort. Lysfarten kan måles.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 26.06.2007

© Cappelen Damm AS