1 Velkommen til fysikk

Anbefalinger

Hovedpoenget med dette kapittelet er å gi en kort orientering om hva fysikkfaget dreier seg om (side 9). Deretter får du en kort innføring i begrepet modell og lærer hvordan det brukes i fysikken.

 
Under Mer om ... i høyre meny finner du lenke til en nettside om synssansen og en pdf-fil med mer om strålemodellen for lys (som er en del av fagområdet geometrisk optikk), refleksjon og brytning.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.08.2008

© Cappelen Damm AS