Fysikk 1 Studiebok, 4. opplag bokmål

4.326 c) Vis at reaksjonsenergien er lik 1,19 · 10–12 J når prosessen går til grunntilstanden av 247Cf.

4.338 d) Den energien som blir frigjort når protoner og nøytroner bygger opp en kjerne, kalles kjernens bindingsenergi. For en nuklide X som består av Z protoner og N nøytroner, vil bindingsenergien bli

 converted/d9bf637bd70fc8a8e9ed32012e20db74.png  

Vis at bindingsenergien tilconverted/d9bf637bd70fc8a8e9ed32012e20db742.png  er 4,4 · 10–12 J.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.10.2012

© Cappelen Damm AS