Fysikk 1 Grunnbok, 4. opplag bokmål

Side 46: Figuren er feil. Lyset til det kontinuerlige spekteret kommer direkte fra lyskilden og passerer ikke gassen. Det er dessuten en skjematisk figur for en "gass", ikke spesielt hydrogengass.

Side 196: I sokratesspørsmålet midt på siden skal det stå:

Hva betyr egentlig en avlesning på 375 W/(m2 · nm) på den fiolette kurven på den venstre figuren på forrige side?

Side 208: Den nederste setningen:

Denne gruppen teller 30–40 galakser.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.10.2010

© Cappelen Damm AS