Fysikk 1 Studiebok, 3. opplag bokmål

4.309 h) Oppgaven skal være:

converted/0cd12f22721179de5751db7d76a1370c.png

4.321 Svaret skal være  4,47 · 10–13 J.

4.325 Reaksjonslikningen skal være:

 converted/0cd12f22721179de5751db7d76a1370c2.png

4.326 c) Vis at reaksjonsenergien er lik 1,19 · 10–12 J når prosessen går til grunntilstanden av 247Cf.

4.335 b) 2) Oppgaven skal være:

 converted/0cd12f22721179de5751db7d76a1370c3.png  

4.336 c) Oppgaven skal være:

Enconverted/0cd12f22721179de5751db7d76a1370c4.png -kjerne kan fange inn et nøytron med liten kinetisk energi. Da får vi enconverted/0cd12f22721179de5751db7d76a1370c5.png -kjerne. Denne kjernen ...

 4.338 Det skal stå:
        Det blir frigjort en energi på 2,80 · 10–12 J i reaksjonen.
d) Den energien som blir frigjort når protoner og nøytroner bygger opp en kjerne, kalles kjernens bindingsenergi. For en nuklide X som består av Z protoner og N nøytroner, vil bindingsenergien bli

 converted/0cd12f22721179de5751db7d76a1370c6.png  

Vis at bindingsenergien tilconverted/0cd12f22721179de5751db7d76a1370c7.png  er 4,4 · 10–12 J.

6.321 Oppgaven mangler nummer.

7.361 Oppgaven skal være:

Mens en bil kjører med den konstante farten 35 m/s, er den samlede luftmotstanden på bilen
850 N.
a) Tegn figur som viser kreftene på bilen.
b) Regn ut effekten som motoren yter (se bort fra friksjon i bilens drivverk).
c) Bilen bremser og kommer til ro under påvirkning av en samlet bremsekraft (medregnet luftmotstanden) på 3200 N. Under bremsingen blir bilen utsatt for et bremsearbeid på 0,55 MJ.
Hvor lang er bremselengden?
d) og e) som før.

a) skal da ikke ha fasitsvar.

10.306 Svaret skal være: a) 0,28 W/m3 b) 3,6 · 109 m3 0(1,5 km)3.

12.203 Del 3: I andre linje skal det stå: " ... slik at amperemeterert viser noen få mikroampere."

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.10.2012

© Cappelen Damm AS