Fysikk 1 Grunnbok, 3. opplag bokmål

Side 46: Figuren er feil. Det øverste spekteret skal være et kontinuerlig spekter, og lyset til dette kommer direkte fra lyskilden og passerer ikke gassen. Det er dessuten en skjematisk figur for en "gass", ikke spesielt hydrogengass.

Side 196: I sokratesspørsmålet midt på siden skal det stå:

Hva betyr egentlig en avlesning på 375 W/(m2 · nm) på den fiolette kurven på den venstre figuren på forrige side?

Side 208: Den nederste setningen:

Denne gruppen teller 30–40 galakser.

Side 234: Figuren er feil. Glasstaven skal være positivt og ebonittstaven negativt ladd.

Side 292 Det er en feil i utregningen øverst på siden. Det skal stå:
 

     converted/def2396ad7cd8523819f38489ae65c41.png
     converted/def2396ad7cd8523819f38489ae65c412.png

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.10.2010

© Cappelen Damm AS