Fysikk 1 Grunnbok, 2. opplag bokmål

Side 46: Figuren er feil. Det øverste spekteret skal være et kontinuerlig spekter, og lyset til dette kommer direkte fra lyskilden og passerer ikke gassen. Det er dessuten en skjematisk figur for en "gass", ikke spesielt hydrogengass.

3.07 a) Svaret skal være 603 nm, oransje

Side 70  Margtekst: Fisjon i uran.

4.08 d)  converted/ff6740a4d62d33a5ed8b8c721e622992.png

Side 89  Øverst: Definisjonen er

converted/ff6740a4d62d33a5ed8b8c721e6229922.png

5.02  Enheten i øverste rad i tabellen skal være s, ikke min.

6.17  Svaret skal være 0,56 kN.

Side 141 Sokratesspørsmålet: Forklar at Ep = -mgh ved golvet når vi setter nullpunktet ved bordkanten.

7.09 c) Svaret skal være  -18 J.

Side 194  Eksempelet: 
Løsning på d): Innstrålingstettheten  blir E = 342 W/m2
I teksten nedenfor eksempelet skal også enheten på innstrålingstettheten være den samme: 342 W/m2, og de 70 % som jorda absorberer, er 240 W/m2.

Side 196: I sokratesspørsmålet midt på siden skal det stå:

Hva betyr egentlig en avlesning på 375 W/(m2 · nm) på den fiolette kurven på den venstre figuren på forrige side?

Side 208: Den nederste setningen:

Denne gruppen teller 30–40 galakser.

Side 234: Figuren er feil. Glasstaven skal være positivt og ebonittstaven negativt ladd.

Side 292 Det er en feil i utregningen øverst på siden. Det skal stå:
 

     converted/ff6740a4d62d33a5ed8b8c721e6229923.png
     converted/ff6740a4d62d33a5ed8b8c721e6229924.png

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.10.2010

© Cappelen Damm AS