Fysikk 1 Studiebok, 1. opplag

2.205  Her mangler utstyrsliste:

- gitter med 300 linjer/mm eller tilsvarende
- gitterholder
- målestav eller målebånd
- laser
- natriumlampe
- metall- eller papphylse med spalte
- stativ og gitterholder
- kvikksølvlampe

2.308  Fasit: om lag 60 cm,  1,6 Hz

2.316  Figuren er misvisende. Den skal forestille én mikrofon som beveger seg bortover langs den stiplede linja.
Teksten nedenfor figuren skal være:

Vi prøver så godt vi kan å finne 1. ordens maksimum. Da har mikrofonen avstanden 1,25 m og 1,66 m til de to høyttalerne. ...

3.315  Sluttnivået har energien  –7,7 · 10–19 J.
             Da blir fasitsvaret riktig.

3.316 a) Det mangler et minus-tegn foran B i formelen:

 converted/af054a19f7d2beb778800dd23a616605.png  converted/af054a19f7d2beb778800dd23a6166052.png  

 

 

4.309 h) Oppgaven skal være:

4.321 Svaret skal være  4,47 · 10–13 J.

4.325 Reaksjonslikningen skal være

converted/af054a19f7d2beb778800dd23a6166053.png

4.334 c) Oppgaven skal være:

2)    converted/af054a19f7d2beb778800dd23a6166054.png

4.335 b) 2) Oppgaven skal være:

 converted/af054a19f7d2beb778800dd23a6166055.png  

4.336 c) Oppgaven skal være:

Enconverted/af054a19f7d2beb778800dd23a6166056.png -kjerne kan fange inn et nøytron med liten kinetisk energi. Da får vi enconverted/af054a19f7d2beb778800dd23a6166057.png -kjerne. Denne kjernen ...

4.338 Det skal stå:
        Det blir frigjort en energi på 2,80 · 10–12 J i reaksjonen.
d) Den energien som blir frigjort når protoner og nøytroner bygger opp en kjerne, kalles kjernens bindingsenergi. For en nuklide X som består av Z protoner og N nøytroner, vil bindingsenergien bli

 converted/af054a19f7d2beb778800dd23a6166058.png  

Vis at bindingsenergien tilconverted/af054a19f7d2beb778800dd23a6166059.png  er 4,4 · 10–12 J.

5.302 b) Fasit: Alle svarene skal være i cm.

5.305 Alle svarene skal være i cm/s.

6.321 Oppgaven mangler nummer.

7.306 Svaret skal være 3,0 N.

7.318 Det er falt ut en opplysning i oppgaven: Startfarten er 0.

7.327 Vinduspusseren klatrer 3,5 m opp i stigen.

7.361 Oppgaven skal være:

Mens en bil kjører med den konstante farten 35 m/s, er den samlede luftmotstanden på bilen
850 N.
a) Tegn figur som viser kreftene på bilen.
b) Regn ut effekten som motoren yter (se bort fra friksjon i bilens drivverk).
c) Bilen bremser og kommer til ro under påvirkning av en samlet bremsekraft (medregnet luftmotstanden) på 3200 N. Under bremsingen blir bilen utsatt for et bremsearbeid på 0,55 MJ.
Hvor lang er bremselengden?
d) og e) som før.

a) skal da ikke ha fasitsvar.

10.306 Svaret skal være: a) 0,28 W/m3 b) 3,6 · 109 m3 0(1,5 km)3.

10.307 Det er falt ut en opplysning i oppgaven: Avstanden til Sirius er 8,6 lysår.

12.203 Del 3: I andre linje skal det stå: " ... slik at amperemeterert viser noen få mikroampere."

12.306  Nedenfor figuren skal det stå:

På figuren ovenfor er en lysdiode satt inn i en krets slik at ...

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.10.2012

© Cappelen Damm AS