Bruksanvisning

Nedenfor finner du en kort presentasjon av de viktigste elementene som ressursene på RSTnett består av.

Meny

I menyen til venstre finner du en oversikt over kapitlene i grunnboka. Klikker du på ett av dem, vil du få opp en side som viser hele ressurstilbudet i kapittelet.
 
Samtidig vil du få opp en undermeny med de tilhørende delkapitlene. Klikker du på et delkapittel, får du opp en side som viser de forskjellige stoffelementene som hører til delkapittelet. Nederst i delkapittelmenyen finner du valget ”Studiebok”. Her ligger ressursstoffet som er knyttet til studieboka for kapittelet.
 
Innhold

Stoffet på RTSnett er inndelt kapittelvis med følgende hovedelementer:

  • Grunnbokhenvisninger
  • Oppgavetips
  • Nettoppgaver
  • Løste oppgaver
  • Arbeidsskjema
  • Kapitteltester
  • Biografier og historie
  • Mer om ...
 

Grunnbokhenvisninger

Flere sider i læreboka er merket med dette symbolet. Det betyr at vi anbefaler deg å bruke stoffet som det henvises til aktivt i arbeidet med kapittelet. Symbolet henviser som oftest til viktige animasjoner og simuleringer med opplegg for hvordan de skal brukes.

 
Enkelte ganger henviser symbolet til tekster (f.eks. til kapittel 8 – Naturvitenskapen fysikk) eller til bildemateriale (kapittel 10 - Astrofysikk)
 
Oppgavetips
Til hver eneste oppgave i grunnboka har vil laget tips for hvordan oppgaven kan løses. Tipsene inneholder fagråd og føringsråd, og er utformet slik at du selv skal kunne løse oppgaven når du arbeider uten lærer på skolen eller gjør lekser hjemme. På denne måten blir du ikke så lett sittende fast når du arbeider med oppgaveløsning.
 
Du kan finne tips til noen av forsøkene og laboratorieøvingene i studieboka hvis du velger ”Studiebok” i delkapittelmenyen.
 
Løste oppgaver
For at du skal få tilgang til flere regnede oppgaver og føringseksempler enn det er plass til i grunnboka, har vi til hvert kapittel laget fullstendig løsning til 5–10 sentrale oppgaver fra studieboka eller andre regnede oppgaver. De løste studiebokoppgavene er nummerert med samme nummer som i studieboka. De øvrige eksemplene, som ikke stammer fra studieboka har også nummer i 300-serien, men fra 390 og oppover.
 
Nettoppgaver
I fysikk1 skal du lære å bruke simuleringsprogrammer til å vise fenomener og fysiske sammenhenger. Vi har derfor laget nettoppgaver som tar utgangspunkt i en simulering og som inneholder konkrete oppgaver som du skal gjennomføre ved å bruke simuleringen.
 
I enkelte kapitler har nettoppgavene også andre former. I kapittel 8 –  Naturvitenskapen fysikk, er det for eksempel nettoppgaver knyttet til tekster. I kapittel 10 – Astrofysikk og kapittel 13 – Kosmologi er flere nettoppgaver knyttet til det fantastiske bildematerialet som finnes på nettet.
 
Arbeidsskjema
Dette er et skjema som du selv kan fylle ut under arbeidet med stoffet i kapittelet, for å holde oversikt over arbeidsoppgaver som et utført og som gjenstår.
 
Kapitteltester
Til hvert kapittel hører en flervalgstest som du kan ta for å teste deg selv etter at du er ferdig med førstegangsgjennomgåelsen av kapittelet.
 
Biografier og historie
Her finner du korte oversikter over gode lenker til biografisk og historisk stoff knyttet til kapittelet.
 
Mer om...
Henvisninger til annet ressursstoff knyttet til kapittelet, i form av tekstfiler eller netthenvisninger.
 
 
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 07.12.2011

© Cappelen Damm AS