Fysikk 1 Studiebok 5. opplag bokmål

4.326 c) Vis at reaksjonsenergien er lik 1,19 · 10–12 J når prosessen går til grunntilstanden av 247Cf.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.10.2012

© Cappelen Damm AS