RSTnett for fysikk 1

Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes, Reidun Renstrøm

Velkommen til RSTnett
Vi som har skrevet lærebøkene Rom Stoff Tid, har i tillegg laget dette nettstedet med ressursstoff for deg som skal arbeide med fysikk 1. Her finner du blant annet:

     • Simuleringer og annet stoff som det henvises til fra grunnboka 
       
     • Tips til alle oppgavene i grunnboka
       
     • Løsning til utvalgte studiebokoppgaver
       
     • Animasjons- og simuleringsoppgaver
        
     • Kapitteltester av flervalgstypen
       
     • Biografier og annet historisk stoff
       
     • Utfyllende stoff om utvalgte fysikkemner
       
     • Formelark med alle formlene i Fysikk 1

Formelarket kan du laste ned og skrive ut. Hvis du laster ned word-versjonen, kan du sette formler herfra inn i egne arbeider hvis du f.eks. bruker Word til å besvare hjemmearbeider.
Formelarket er ment brukt til hjelp under læringsarbeidet. Du må etter hvert lære formlene utenat. Da har du et arsenal å ta fra - og som sitter i hodet - når du skal løse regneoppgaver. Undersøkelser viser dessuten at elever som "pugger" grunnleggende kunnskaper som formler og begrep får bedre resultater.

Les bruksanvisningen for RSTnett som du finner øverst i høyre meny. Den inneholder en mer utfyllende beskrivelse av de forskjellige elementene.

RSTnett er utviklet med støtte fra Det faglitterære fond.

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.11.2013

© Cappelen Damm AS