Bølgebevegelse

I menyen til høyre finner du

  • grunnbokhenvisningene til dette delkapittelet
  • tips til oppgavene i dette delkapittelet
  • nettoppgaver til dette delkapittelet
  • løste oppgaver til dette delkapittelet
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.07.2007

© Cappelen Damm AS